PetExpert brengt honden- en kattenverzekering op de Belgische markt tegen het einde van het tweede kwartaal van 2021

by
Markéta Hniličková

Praag/Brussel, 13 april 2021 -PetExpert, de 100% online ziektekosten- en ongevallenverzekering voor honden enkatten waarbij klanten alleen het eigen risico betalen aan de dierenarts, startin het tweede kwartaal van 2021 met het aanbieden van een katten- enhondenverzekering tegen ziektes en ongevallen op de Belgische markt. Deverzekering zal volgens hetzelfde principe werken als in Tsjechië en Slowakije:op basis van samenwerking met een netwerk van geaffilieerde dierenartsen endierenklinieken en 90% dekking van de betaalde behandelingskosten dierechtstreeks aan de dierenarts worden betaald in geval van een ongeval ofbehandeling voor een ziekte. Eenvoudig, snel en zonder papierwerk. Het filiaalvan PetExpert Belgium BV zal gevestigd zijn in Brussel en Belgische klantenkunnen surfen naar de website www.petexpert.be (beschikbaar in het Nederlands en Frans) om allenodige informatie te lezen en online een verzekeringspolis af te sluiten.

 

“Nog geen drie jaar na onze startmochten we onszelf de leider noemen op de Tsjechische onlinehuisdierenverzekeringsmarkt. Na Slowakije gaan we nu verder met onze uitbreidingnaar België, waar we vanaf het einde van het tweede kwartaal van 2021 verzekeringenvoor katten en honden zullen aanbieden in samenwerking met een toonaangevendeinternationale verzekeringsmaatschappij die onze verzekeraar voor de Belgischemarkt wordt. Dit is hetzelfde model dat we hebben gebruikt in andere landenwaar we onze netwerken van dierenartsen aan het opbouwen zijn. Dankzij onsbekroonde online platform dat elementen van AI bevat, kan de verzekering in 90%van de gevallen onmiddellijk worden geregeld en kan er rechtstreeks aan dedierenarts worden betaald in minder dan 5 seconden. Deze snelheid is eenwereldrecord”, zegt Derek Cummins, de medeoprichter van PetExpert Insurance.Hij voegt er nog aan toe: “We bouwen momenteel een meertalig servicecentrum inPraag en we zullen ook een kleiner team van medewerkers rechtstreeks inzetten inonze Belgische vestiging van PetExpert BV. In de komende 18 maanden zijn we ookvan plan uit te breiden naar andere landen, waar we van plan zijn om enkelemiljoenen euro's te investeren. Ons doel is om de eerste aanbieder van onlinehuisdierenverzekeringen over heel Europa te worden met ons hoofdkantoor inTsjechië."   

 

“Voor de partners, met wie wijin onderhandeling zijn over uitbreiding naar andere landen, is vooral de automatisering door het gebruik van AI-tools diewij introducerenin de verzekeringssector, interessant. Momenteel staan we – op vlak van de snelheid van deafwikkeling en de afhandeling van de betalingen voor een verzekerde gebeurtenis- aan de absolute top”, zegt Jan Moravec, een medeoprichter van de PetExpertverzekering. Hij voegt nog toe: “Al onze processen zijn puur digitaal, zonderdat er papierwerk of het scannen van rekeningen bij komt kijken. Alle systemenzijn schaalbaar en draaien in de cloud. De automatisering en het risicomanagementis gebaseerd op continue data-analyse in real time met behulp van elementen vanmachine learning en AI."

 

“Onze geaffilieerde dierenartsenwaarderen het feit dat wij volledig digitaal werken, zonder papierwerk enformulieren, zonder omslachtige administratie voor de dierenarts en de klant,met de hoogste limieten op de markt en met de laagste drempel voor het aangaanvan verzekeringen. Het is niet nodig om een ​​aanmeldingsformulier of eenaanvraagformulier in te vullen en er hoeft ook geen afrekening te worden aangevraagdbij de verzekeraar. Het hele proces is volledig digitaal en alles gebeurt inreal time. Dit betekent dat dierenartsen hun klanten en hun viervoeters werkelijkmaximale zorg kunnen bieden met het gebruik van de nieuwste diergeneeskundige technieken,procedures en behandelmethoden”, voegt Derek Cummins toe.

 

In het geval van een ongeval ofeen ziekte, brengt de klant zijn hond of kat naar een geaffilieerde dierenartsen geeft de dierenarts zijn verzekeringsnummer. Als er een ander probleem is,kan de klant telefonisch of per e-mail contact opnemen met PetExpert. Zodra dewachttijd verstreken is (doorgaans 3 dagen voor ongevallen en 30 dagen voorziekten), heeft de klant recht op een vergoeding voor gezondheidsproblemen diezich na die periode voordoen. De dierenarts stuurt alle benodigde informatie naarPetExpert vanuit het besturingssysteem van zijn praktijk en alles wordt binnende vijf minuten afgehandeld. De klant betaalt dan alleen het eigen risico van10% van de kosten voor de diergeneeskundige zorg ter plaatse.

 

 

Over PetExpert algemene dierenverzekering:

PetExpert, opgericht in januari 2018, is het eerste online algemeneverzekeringssysteem voor katten en honden dat voldoet aan de echte behoeftenvan verantwoordelijke baasjes van gezelschapsdieren. PetExpert biedt katten- enhondenbaasjes de garantie dat hun viervoeters goede zorg van topkwaliteitkrijgen in het geval van onverwachte situaties. En dat alles zonder het risicovan onverwachte financiële kosten. Het doel van de PetExpert-verzekering is om goedeomstandigheden voor dieren en het gebruik van innovatie in hun diagnose enbehandeling te ondersteunen met de nadruk op duidelijke en transparantevoorwaarden voor zowel de klanten als de dierenartsen. PetExpert is de leiderop het gebied van online huisdierenverzekeringen in Tsjechië en biedt vanaf hetnajaar van 2020 zijn huisdierenverzekeringen ook aan in Slowakije. Dankzij hetunieke, door Microsoft bekroonde online platform met elementen van machinelearning en AI, kan de verzekering in 90% van de gevallen onmiddellijk worden afgehandelden in minder dan 5 seconden aan de dierenarts worden betaald. PetExpert werktstrategisch samen met toonaangevende internationale banken, verzekeringsmaatschappijenen wereldwijde merken, en voorziet al verzekeringen voor tienduizenden klantenin Tsjechië en Slowakije. Meer informatie is beschikbaar op www.petexpert.cz en https://www.facebook.com/PetExpertCZ of

www.petexpert.be enhttps://www.facebook.com/PetExpertBE.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@petexpert.be

Media contact:

Ondřej Hampl

ACCEDO Czech Republic Communications

ondrej.hampl@accedo.cz, +420 775132 199