Channel Partner Manager - Belgium

Full time
,
Flexible location, Belgium

Wil je graag een groot verschil maken in dierengezondheid? Nu is hettijd om die stap te zetten…. Ontdek hoe we via de bekroonde eerste onlinegedigitaliseerde huisdierenverzekering in Europa tienduizenden klanten bedienen.Ons kunstmatige intelligentieplatform betaalt 90% van de claims uit in minderdan 5 seconden. Een wereldprimeur!

 

PetExpert is een innovatieve, technologisch gedreven en ethischehuisdierenverzekeraar die binnenkort in België van start gaat samen met eenlokale, bekende verzekeringspartner. PetExpert is momenteel actief in tweeandere landen in Europa, maar groeit snel en is van plan om tegen eind 2022 inzes landen te opereren. Wij zijn een jong, hardwerkend en vooruitstrevend teammet liefde voor alle dieren, in het bijzonder voor katten en honden. 

 

We hebben een innovatieve benadering gekozen voor een product dat alwereldwijd en lokaal verkrijgbaar is. We gaan een aantal stappen verder,waardoor het gemakkelijker wordt voor onze klanten en dierenartsen. We makenkomaf met gevestigde processen en denkwijzen door een revolutie teweeg tebrengen in de ziektekostenverzekering voor huisdieren met behulp van technologie,een open geest en een drive om de gezondheid van dieren beter en toegankelijkerte maken voor iedereen.

 

We zijn op zoek naar net die speciale personen die ons team willen komenversterken als Channel Partner Managers. Dit is een sleutelrol,aangezien je verantwoordelijk zal zijn voor het verwerven en beheren van eennetwerk van dierenartspraktijken die onze partners zullen zijn in heel België.

Samenvatting

 

Een Channel Partner Manager is verantwoordelijk voor het creërenvan nieuwe opportuniteiten door nieuwe dierenartsen te contracteren alsook voorhet opbouwen en onderhouden van een goede werkrelatie met bestaandegecontracteerde dierenartsen. Zij communiceren goed met de partnerdierenartsenover de door ons aangeboden diensten aan onze wederzijdse klanten en hetvoordeel dat dit oplevert voor hun dierenartspraktijk. Zij voeren promotie om deverkoopreferenties via onze partnerdierenartsen te verhogen via evenementen enandere activiteiten.

 

De belangrijkste taken zijn:

 

·   Een partnernetwerk vandierenartsen uitbouwen over heel België;

·   Verkoopreferenties viaons dierenartsennetwerk verbeteren;

·   Presentaties bijdierenartsen plannen en uitvoeren;

·   Helpen bij allecommunicatie met partnerdierenartsen,

·   Plannen maken om het marktaandeelte vergroten en kanaalactiviteiten te communiceren;

·   Constant geïnformeerdblijven over onze concurrenten, hun producten en problemen;

·   Beurzen, seminars,productlanceringen en andere evenementen bijwonen die verband houden met deveterinaire industrie;

·   Verantwoordelijkheiddragen in de planning van en communicatie met de toegewezenpartnerdierenartsen;

·   Partnerdierenartsentrainen in het gebruik van ons aangiftesysteem via het praktijkbeheerssysteemvan onze technologiepartner 'FUGA';

·   Samenwerken met onzelokale wereldwijde partners via gerelateerde marketinginitiatieven;

·   Advies, feedback enbegeleiding verlenen in de medische dossiers van dieren wanneer je wordtgevraagd om verzekeringsclaims te beoordelen

 

Vereiste kennis- en vaardigheden

 

Een Channel Partner Manager is van nature enthousiast en draagt nieuweideeën aan voor de ontwikkeling van PetExpert. Zij kunnen een kanaal metmeerdere partnerdierenartsen beheren. Zij bevorderen teamwork en kameraadschaponder het personeel. Zij zijn in staat om goed te communiceren en dossiers bijte houden. Zij hebben goede interpersoonlijke relaties met collega's.

 

Vereiste opleiding en training

 

De ideale kandidaat:

 

·   Beschikt over eenuniversitair diploma

·   Is een gekwalificeerdedierenarts of was vroeger actief als gekwalificeerde dierenarts of-verpleegkundige

·   Beoefent eenvergelijkbare rol binnen de dierengeneeskunde, bijvoorbeeld in de dierengeneesmiddelen,dierenvoeding, bevoorrading dierenartsen, enz.

·   Is een pasgekwalificeerde dierenarts of -verpleegkundige

·   Spreekt Nederlandsen/of Frans, minimaal op niveau C1. Engels kunnen spreken op communicatieniveauis ook wenselijk.

 

Plaats van tewerkstelling:

 

·   De Channel PartnerManager besteedt het grootste deel van hun tijd aan het bezoeken vandierenartsen en zal weinig tijd op kantoor doorbrengen. Het maakt niet uit inwelk deel van België je woont. Er zullen momenten zijn waarop je van thuis kuntwerken en af ​​en toe werk je vanuit onze kantoren in Brussel en Leuven.

 

Arbeidsduur en -voorwaarden

 

Arbeidsovereenkomst - voltijds

 

De werkweek bedraagt doorgaans 35 tot 40 uur. Het werkrooster is vanmaandag tot en met vrijdag, van 8.00 tot 17.00 uur. Het is echter mogelijk datje af en toe ook ‘s avonds en in het weekend moet werken.

 

Salaris en voordelen

 

·   Een competitiefsalaris in overeenstemming met je ervaring en de functie

·   Gratishuisdierenverzekering voor je huisdieren op topniveau

·   Gebruikelijkeconcurrentievoordelen

·   Bedrijfswagen

·   Mobiele telefoon

·   25 verlofdagen

  

Dit wordt een opwindende maar uitdagende functie, want we willen onsbedrijf in België laten groeien met iemand die graag wil leren, hard wil werkenen die bereid is iets fenomenaals op te bouwen. Geïnteresseerd om meer te wetente komen? Stuur dan je CV naar people@petexpert.eu met een motivatiebrief en we nemen contact met je op als jouw profielpast bij wat we zoeken. Sollicitatiegesprekken zullen de komende weken onlineplaatsvinden. We zijn op zoek naar kandidaten die zo snel mogelijk kunnen opstarten.