Claim Handler - Belgium

Full Time
,
Belgium

Wil je graag een groot verschil maken in dierengezondheid? Nu is het tijd om die verandering door te voeren…. Ontdek hoe we via de bekroonde eerste online gedigitaliseerde huisdierenverzekering in Europa tienduizenden klanten bedienen. Ons kunstmatige intelligentieplatform betaalt 90% van de claims uit in minder dan 5 seconden. Een wereldprimeur!

   

PetExpert is een innovatieve, technologisch gedreven en ethische huisdierenverzekeraar die binnenkort in België van start gaat samen met een lokale, bekende verzekeringspartner. PetExpert is momenteel actief in twee andere landen in Europa, maar groeit snel en is van plan om tegen eind 2022 in zes landen te opereren. Wij zijn een jong, hardwerkend en vooruitstrevend team met liefde voor alle dieren, in het bijzonder katten en honden. 

We hebben een innovatieve benadering gekozen voor een product dat al wereldwijd en lokaal verkrijgbaar is. We gaan een aantal stappen verder, waardoor het gemakkelijker wordt voor onze klanten en dierenartsen. We maken komaf met gevestigde processen en denkwijzen door een revolutie teweeg te brengen in de ziektekostenverzekering voor huisdieren met behulp van technologie, een open geest en een drive om de gezondheid van dieren beter en toegankelijker te maken voor iedereen.

We zijn op zoek naar net die speciale personen die ons team willen komen versterken als Insurance Claims Handlers. Dit is een belangrijke functie, aangezien je ervoor moet zorgen dat claims op onze verzekeringspolissen die menselijke tussenkomst vereisen, efficiënt worden afgehandeld en dat geldige claims snel aan onze polishouders worden uitbetaald.

Samenvatting

Als Insurance Claims Handler ben je betrokken bij het beheer van een claim vanaf het begin tot de afwikkeling, het nemen van beslissingen over de omvang en geldigheid van een claim en het controleren op mogelijk frauduleuze activiteiten. Je communiceert niet alleen met polishouders, maar je werkt ook samen met onze partnerdierenartsen en experts in veterinaire geneeskunde.

De belangrijkste taken zijn:

Als Insurance Claims Handler moet je:

 • advies geven aan klanten en partnerdierenartsen over het indienen van een claim en de daarbij horende procedures
 • nieuwe meldingen van verzekeringsclaims verwerken  
 • de juiste informatie en documenten verzamelen om de schadeclaim in behandeling te kunnen nemen
 • een door een polishouder ingediende claim analyseren om vast te stellen of deze aan de polisvoorwaarden voldoet  
 • polishouders begeleiden bij het afhandelen van de claim.  
 • de redenen aangeven waarom er geen volledige betaling kan plaatsvinden
 • uitleggen aan polishouders waarom hun claim niet wordt gedekt.  
 • de voortgang van een claim opvolgen.  
 • mogelijk frauduleuze claims onderzoeken  
 • bij complexe gevallen advies inwinnen bij externe specialisten, zoals interne en externe dierenartsen
 • zorgen voor een eerlijke afhandeling van een geldige claim  
 • ervoor zorgen dat de klant eerlijk wordt behandeld en dat de klant een uitstekende service krijgt in overeenstemming met de richtlijnen van de sector en ons bedrijf  
 • eventuele klachten in verband met een claim behandelen  
 • alle administratieve aspecten van de claim afhandelen  
 • zich houden aan de wettelijke vereisten, de voorschriften van de sector en de klantgerichtheid die door het bedrijf wordt vooropgesteld. 

Vereiste kennis- en vaardigheden

Je moet beschikken over:

 • uitstekende vaardigheden op het gebied van intermenselijke relaties en klantenservice  
 • vaardigheden op vlak van onderhandelingen, vraagstelling en besluitvorming  
 • een goed planningsvermogen en analytische vaardigheden  
 • communicatieve vaardigheden en zelfvertrouwen in de omgang met mensen, vaak in moeilijke omstandigheden  
 • actieve luistervaardigheden  
 • organisatorische en tijdmanagementvaardigheden  
 • het vermogen om goed te functioneren onder druk  
 • commercieel inzicht  
 • het vermogen om strategisch te denken  
 • initiatief en het vermogen om zich snel aan verschillende situaties aan te passen  
 • goede reken-, lees- en schrijfvaardigheden  
 • onderscheidingsvermogen en het vermogen om een ​​situatie objectief in te schatten
 • aandacht voor detail en goede vaardigheden op het gebied van het schrijven van verslagen
 • goede intermenselijke relaties met collega's. 

Vereiste opleiding en vorming

De ideale kandidaat heeft:

 • Enige ervaring als behandelaar van verzekeringsclaims bij een erkende verzekeringsmaatschappij of organisatie die claims behandelt in schadeverzekeringsproducten
 • Een universitair diploma in een van de volgende richtingen
 • boekhouding en/of financiën  
 • bedrijfskunde of – management  
 • economie en accountancy  
 • rechten
 • wiskunde  
 • Vloeiende kennis van Nederlands en/of Frans. Engelse taal is ook wenselijk op communicatieniveau.

Plaats van tewerkstelling:

De Insurance Claims Handlers zijn gevestigd in Leuven, België.

Arbeidstijd en -voorwaarden

Arbeidsovereenkomst - voltijds

De werkweek bedraagt doorgaans 35 tot 40 uur. Het werkrooster is van maandag tot en met vrijdag, van 8.00 tot 17.00 uur. Het is echter mogelijk dat je af en toe ook ‘s avonds en in het weekend moet werken.

(Een deeltijdse betrekking kan ook mogelijk zijn.)

Salaris en voordelen

 • Een competitief salaris in overeenstemming met je ervaring en de functie
 • Gratis huisdierenverzekering voor je huisdieren op topniveau
 • Gebruikelijke concurrentievoordelen
 • Mobiele telefoon
 • 25 verlofdagen

Dit wordt een opwindende maar uitdagende functie, want we willen ons bedrijf in België laten groeien met iemand die graag wil leren, hard wil werken en die bereid is iets fenomenaals op te bouwen. Geïnteresseerd om meer te weten te komen? Stuur ons dan je CV naar people@petexpert.eu met een motivatiebrief en we nemen contact met je op als jouw profiel past bij wat we zoeken. Sollicitatiegesprekken zullen de komende weken online plaatsvinden. We zijn op zoek naar kandidaten die zo snel mogelijk kunnen opstarten.